Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigd deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

  23 Jun 2016 - Bericht van de voorzitter, juni 2016

  Het is zomer geworden en dat is goed te zien in onze ‘tuinen van herinnering’, onze begraafplaatsen. Dankzij de vele regenbuien zien bomen, struiken en bloeiende planten er frisgroen uit. Moeder- en vaderdag hebben gezorgd voor vele bezoekmomenten.

  Op twee van onze begraafplaatsen zijn in de afgelopen tijd grafmonumenten verwijderd. Het gaat om graven waarvan de rechthebbenden hebben aangegeven het grafrecht niet meer te willen verlengen. Dat betekent niet dat we meteen het graf helemaal leegmaken.  Meestal wordt er gewacht tot er een aantal graven bij elkaar geruimd kunnen worden. In de eerste fase worden de monumenten verwijderd.  Pas wanneer het graf weer wordt uitgegeven worden de resten die er nog zijn in een diepere grondlaag of in een verzamelplaats gelegd.

  Soms is het dan ook mogelijk de indeling van de begraafplaats aan te passen.

  Ons bestuurslid  en secretaris Jacco de Feijter is na ruim 4 jaar gestopt met zijn werkzaamheden. Een nieuw bestuurslid heeft zich aangemeld en zijn naam en gegevens zullen nog worden vermeld.

   

  Hartelijke groet,

  Kitty Adrichem, voorzitter