Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

    3 okt 2018 - 2 november 2018 Allerzielen

    Verbondenheid op de begraafplaatsen op Allerzielen 2018

    Ook dit jaar wordt op vele plaatsen aandacht besteed aan Allerzielen. Op het kerkhof in Hoogland is er overdag van 10-16 uur ‘bakkie troost’ en ’s avonds na de viering een rondgang langs de graven en urnenplekken. Ook in Hooglanderveen worden de graven en urnenplekken na afloop van de viering gezegend.Om 15 uur gaan diaken Frank Sieraal en Kitty Adrichem, geestelijk verzorger en bestuurslid van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort samen voor in een viering van Woord en Gebed op de begraafplaats aan de Utrechtseweg. In deze viering worden namen genoemd en kaarsen ontstoken.

    Voor iedereen, maar speciaal voor de nabestaanden van overledenen die begraven of bijgezet zijn op Rusthof en Maranatha, is er een gedachtenisviering in de aula van de begraafplaats Rusthof. Pastoraal werker Josephine van Pampus gaat voor en deze viering begint om 15 uur. Er worden lichtjes aangestoken en na afloop is er een samenzijn met koffie.

    Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om in de vieringen hun eigen overledenen te gedenken en elkaar bij te staan.