Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

    6 feb 2018 - Cameratoezicht, automatisch sluitingssysteem en aangepast Algemeen Beheerreglement

    Met ingang van februari 2018 is er op het Onze Lieve Vrouwekerkhof  cameratoezicht, gericht op de hoofdpoort aan de Utrechtseweg. Tevens is ook de poort voorzien van een automatisch sluitingssysteem.De openingstijden staan vermeld op het bord met de rode rand op de rechter kolom (zie foto).Bezoekers doen er goed aan voor genoemde sluitingstijd de begraafplaats te verlaten.

    Ook is het Algemeen Beheerreglement aangepast. De nieuwe versie is op de site geplaatst. De belangrijkste wijzigingen betreffen bepaalde begrippen, de mogelijkheden voor de duur van het grafrecht, de volgens de wet veranderde teksten over natuurlijke ontbinding en de mogelijkheden voor het bijzetten van urnen.