Categorie archief: Uncategorized

Cameratoezicht, automatisch sluitingssysteem en aangepast Algemeen Beheerreglement

Met ingang van februari 2018 is er op het Onze Lieve Vrouwekerkhof  cameratoezicht, gericht op de hoofdpoort aan de Utrechtseweg. Tevens is ook de poort voorzien van een automatisch sluitingssysteem.De openingstijden staan vermeld op het bord met de rode rand op de rechter kolom (zie foto).Bezoekers doen er goed aan voor genoemde sluitingstijd de begraafplaats te verlaten.

Ook is het Algemeen Beheerreglement aangepast. De nieuwe versie is op de site geplaatst. De belangrijkste wijzigingen betreffen bepaalde begrippen, de mogelijkheden voor de duur van het grafrecht, de volgens de wet veranderde teksten over natuurlijke ontbinding en de mogelijkheden voor het bijzetten van urnen.

Allerzielen

Net als voorgaande jaren zullen op Allerzielen onze overleden parochianen worden herdacht. De namen van hen, die het afgelopen jaar stierven, worden genoemd in de vieringen in de kerken van OLVA en op de begraafplaats aan de Utrechtseweg. Om 15 uur gaan pastor Tuan en diaken Frank Sieraal daar voor in een woord en gebedsviering. Aansluitend kunnen gezegende kaarsen naar de graven en urnenplekken worden gebracht.

Op de beide kerkhoven, in Hoogland en Hooglanderveen, wordt na de kerkdienst een rondgang gemaakt, waarbij kaarsen worden neergezet.

De nabestaanden worden schriftelijk uitgenodigd voor deze vieringen, maar natuurlijk zijn alle parochianen welkom om hen bij te staan en hun eigen doden te gedenken.

Voor iedereen, maar speciaal voor de nabestaanden van overledenen die begraven of bijgezet zijn op Rusthof en Maranatha, is er een gedachtenisviering in de aula van de begraafplaats Rusthof. Pastoraal werker Josephine van Pampus gaat voor en deze viering begint om 15 uur. Er worden lichtjes aangestoken en na afloop is er een samenzijn met koffie.

Van donker naar licht

Van donker naar licht

De dagen worden korter en in en rond onze huizen branden steeds meer lichtjes. We kunnen beschikken over allerlei soorten licht, maar kaarslicht raakt nooit uit de tijd. Alle culturen hebben feesten en hoogtijdagen waarin licht een rol speelt, zoals Chanoeka en Divali, vooral in deze tijd van het jaar. Kijk naar Halloween en Sint Maarten.

Op onze begraafplaatsen zijn Allerzielen en Kerst vooral de dagen, waarop een lichtje wordt aangestoken.

Het was weer een prachtig gezicht- al die kaarsen in Hooglanderveen, Hoogland en aan de Utrechtseweg. Op of bij deze begraafplaatsen zijn op 2 november ook weer de namen genoemd van hen die in het afgelopen jaar zijn begraven of waarvan een urn werd bijgezet.

Kaarsjes werden er ook ontstoken in de viering op Rusthof.

 

Op zondag 11 december wordt er op de begraafplaats achter de St. Josephkerk in Hooglanderveen  Wereldlichtjesdag gevierd. Er kunnen dan lichtjes worden neergezet voor overleden kinderen.

(voor details: het Mirakel of de website Katholiek Amersfoort)

 

Met het aansteken van telkens  een kaars meer  op de Adventskrans komt Kerstmis telkens een beetje dichterbij. En met een aansteken van een lichtje voelen we onze overledenen wat dichterbij.

Wij wensen u een mooie Advents- en Kersttijd  toe.

Namens het bestuur, Kitty Adrichem

 

Bericht van de voorzitter, juni 2016

Het is zomer geworden en dat is goed te zien in onze ‘tuinen van herinnering’, onze begraafplaatsen. Dankzij de vele regenbuien zien bomen, struiken en bloeiende planten er frisgroen uit. Moeder- en vaderdag hebben gezorgd voor vele bezoekmomenten.

Op twee van onze begraafplaatsen zijn in de afgelopen tijd grafmonumenten verwijderd. Het gaat om graven waarvan de rechthebbenden hebben aangegeven het grafrecht niet meer te willen verlengen. Dat betekent niet dat we meteen het graf helemaal leegmaken.  Meestal wordt er gewacht tot er een aantal graven bij elkaar geruimd kunnen worden. In de eerste fase worden de monumenten verwijderd.  Pas wanneer het graf weer wordt uitgegeven worden de resten die er nog zijn in een diepere grondlaag of in een verzamelplaats gelegd.

Soms is het dan ook mogelijk de indeling van de begraafplaats aan te passen.

Ons bestuurslid  en secretaris Jacco de Feijter is na ruim 4 jaar gestopt met zijn werkzaamheden. Een nieuw bestuurslid heeft zich aangemeld en zijn naam en gegevens zullen nog worden vermeld.

 

Hartelijke groet,

Kitty Adrichem, voorzitter

Zalig Nieuwjaar

Wij wensen als bestuur alle betrokkenen bij de begraafplaatsen van harte een Zalig Nieuwjaar.
Als bestuur hebben we ons het afgelopen jaar bezig gehouden met uiteenlopende onderwerpen. Het gaat dan over beslissingen met betrekking tot het beleid, de regelgeving en handhaving. Soms brengt dit discussies met zich mee, waarin waarachtigheid en schoonheid strijdig zijn met doelmatigheid en logica. We zijn begonnen met de herziening van de website, de reglementen en tarieven.

Het belangrijkste gebeurt echter niet in de vergaderruimte, maar op de begraafplaatsen, waar vrijwilligers, beroepskrachten en bezoekers ervoor zorgen dat deze plekken tuinen van herinnering zijn, waarin wij recht doen aan onze overledenen en aan het verhaal van God en de mensen.

Herfstvakantie

Nu ik dit schrijf is het herfstvakantie. De bomen verkleuren en het blad valt af. De meeste struiken zijn uitgebloeid. Op bewolkte dagen is de hoofdkleur op onze begraafplaatsen grijs. Toch zijn er nog wel gekleurde bloemen te zien en zien we ook lichtjes branden. We zijn op weg naar Allerzielen, de dag waarop we onze dierbare doden gedenken en voor hen bidden.

2 november valt dit jaar op maandag. De begraafplaatsen zijn op de gebruikelijke tijden geopend. In de dorpen worden ’s avonds vieringen in de parochiekerken gehouden en daarna worden ook de beide kerkhoven bezocht. Op het Onze Lieve Vrouwekerkhof aan de Utrechtseweg is ook dit jaar een viering. Pastor Tuan en diaken Frank Sieraal gaan voor in een woord en gebedsviering, die om 15u zal beginnen. De nabestaanden van de mensen, die het afgelopen jaar daar zijn begraven of waarvan de as is bijgezet, worden per brief hiervoor uitgenodigd.

Voor de aanvangstijdstippen van de vieringen in de parochiekerken en op Rusthof verwijzen wij naar het Mirakel, het mededelingenblad van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Kitty Adrichem,
Voorzitter

voorzitter@rk-begraafplaats-amersfoort.nl

De nationale week van de Begraafplaats

De nationale week van de begraafplaats heeft als thema: Ik Vergeet Je Niet.

Daarom geven wij op zaterdag 6 juni 2015 een rondleiding op onze begraafplaatsen.

Om 14.00 uur starten we op de begraafplaats ‘Onze Lieve Vrouwe Kerkhof’, Utrechtseweg 28 te Amersfoort.

Na de opening door onze voorzitter Kitty Adrichem wordt u door Ans Huijbregts meegenomen over de begraafplaats en staan we stil bij de verschillende plekken, die kenmerkend zijn en behouden worden om Niet Te Vergeten.
Daarna gaan we naar Hooglanderveen, waar om 15.00 uur een rondleiding wordt verzorgd door Gerard Brundel. Hier leggen we een bezoek af bij bijzondere graven en gedenkplaatsen.

We vervolgen onze weg naar Hoogland, waar om 16.00 uur op begraafplaats ‘De Langenoord’, Oude Kerklaan 22, de afsluiting van deze middag plaatsvindt. We staan stil bij oorlogsslachtoffers en bezoeken andere markante kenmerken van deze begraafplaats. Aan het einde worden de nieuwe gedenkzuilen ingezegend door Pastoor Tuan. We sluiten de middag gezamenlijk af in ‘De Pastorie’ onder het genot van een hapje en een drankje.

Nieuwsgierig geworden?
U bent allen van harte uitgenodigd om het gehele programma of een deel ervan mee te beleven.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort
Telefoon: 033-8200355
E-mail: secretariaat@rk-begraafplaatsen.nl

Logo-met-Datum