Allerzielen 2021

Allerzielen: Vorig jaar viel er weinig te vieren op 2 november vanwege de Coronamaatregelen. Dit jaar kunnen wij wel weer bijeenkomen en wel op twee begraafplaatsen. Op de Utrechtseweg gaat diaken Frank voor in een Woord en Gebedsviering, die om 15.00uur begint. En op Rusthof leid geestelijk verzorger en bestuurslid Kitty Adrichem een gedachtenisviering in de Torenzaal. Deze viering begint ook om 15.00uur. Op de kerkhoven in Hoogland en Hooglanderveen is er ‘s avonds na de viering een rondgang langs de graven en urnenbewaarplaatsen. Overdag zal het weer een komen en gaan zijn van mensen die op deze bijzondere dag de graven verzorgen en voorzien van bloemen en lichtjes. In Hoogland is er ook de mogelijkheid om hierbij een Bakkie Troost te halen.