Herfstvakantie

Nu ik dit schrijf is het herfstvakantie. De bomen verkleuren en het blad valt af. De meeste struiken zijn uitgebloeid. Op bewolkte dagen is de hoofdkleur op onze begraafplaatsen grijs. Toch zijn er nog wel gekleurde bloemen te zien en zien we ook lichtjes branden. We zijn op weg naar Allerzielen, de dag waarop we onze dierbare doden gedenken en voor hen bidden.

2 november valt dit jaar op maandag. De begraafplaatsen zijn op de gebruikelijke tijden geopend. In de dorpen worden ‘s avonds vieringen in de parochiekerken gehouden en daarna worden ook de beide kerkhoven bezocht. Op het Onze Lieve Vrouwekerkhof aan de Utrechtseweg is ook dit jaar een viering. Pastor Tuan en diaken Frank Sieraal gaan voor in een woord en gebedsviering, die om 15u zal beginnen. De nabestaanden van de mensen, die het afgelopen jaar daar zijn begraven of waarvan de as is bijgezet, worden per brief hiervoor uitgenodigd.

Voor de aanvangstijdstippen van de vieringen in de parochiekerken en op Rusthof verwijzen wij naar het Mirakel, het mededelingenblad van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Kitty Adrichem,
Voorzitter

voorzitter@rk-begraafplaats-amersfoort.nl