Maatregelen in verband met het Coronavirus

Tot nader order is het niet mogelijk om urnen bij te zetten op de begraafplaatsen. Voor de regelgeving omtrent begrafenissen; raadpleeg uw uitvaartverzorger. Deze betrekken voornamelijk een maximum aan het aantal bijwoners van een teraardebestelling en het houden van afstand tussen de mensen.