Nieuw bestuurslid

Dhr Dré Struyk is toegetreden tot het bestuur van de RK Begraafplaatsen. Na een overdrachtsperiode zal hij de taak van penningmeester op zich nemen. De huidige penningmeester, Hans van Westerlaak, blijft lid met als aandachtsveld het kerkhof De Langenoord in Hoogland.