Zalig Nieuwjaar

Wij wensen als bestuur alle betrokkenen bij de begraafplaatsen van harte een Zalig Nieuwjaar.
Als bestuur hebben we ons het afgelopen jaar bezig gehouden met uiteenlopende onderwerpen. Het gaat dan over beslissingen met betrekking tot het beleid, de regelgeving en handhaving. Soms brengt dit discussies met zich mee, waarin waarachtigheid en schoonheid strijdig zijn met doelmatigheid en logica. We zijn begonnen met de herziening van de website, de reglementen en tarieven.

Het belangrijkste gebeurt echter niet in de vergaderruimte, maar op de begraafplaatsen, waar vrijwilligers, beroepskrachten en bezoekers ervoor zorgen dat deze plekken tuinen van herinnering zijn, waarin wij recht doen aan onze overledenen en aan het verhaal van God en de mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *