Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

  23 nov 2016 - Van donker naar licht

  Van donker naar licht

  De dagen worden korter en in en rond onze huizen branden steeds meer lichtjes. We kunnen beschikken over allerlei soorten licht, maar kaarslicht raakt nooit uit de tijd. Alle culturen hebben feesten en hoogtijdagen waarin licht een rol speelt, zoals Chanoeka en Divali, vooral in deze tijd van het jaar. Kijk naar Halloween en Sint Maarten.

  Op onze begraafplaatsen zijn Allerzielen en Kerst vooral de dagen, waarop een lichtje wordt aangestoken.

  Het was weer een prachtig gezicht- al die kaarsen in Hooglanderveen, Hoogland en aan de Utrechtseweg. Op of bij deze begraafplaatsen zijn op 2 november ook weer de namen genoemd van hen die in het afgelopen jaar zijn begraven of waarvan een urn werd bijgezet.

  Kaarsjes werden er ook ontstoken in de viering op Rusthof.

   

  Op zondag 11 december wordt er op de begraafplaats achter de St. Josephkerk in Hooglanderveen  Wereldlichtjesdag gevierd. Er kunnen dan lichtjes worden neergezet voor overleden kinderen.

  (voor details: het Mirakel of de website Katholiek Amersfoort)

   

  Met het aansteken van telkens  een kaars meer  op de Adventskrans komt Kerstmis telkens een beetje dichterbij. En met een aansteken van een lichtje voelen we onze overledenen wat dichterbij.

  Wij wensen u een mooie Advents- en Kersttijd  toe.

  Namens het bestuur, Kitty Adrichem