Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

Laatste Nieuwsbericht

    25 okt 2022 - Allerzielen

    Op 2 november vieren we Allerzielen. Op de kerkhoven in Hoogland en Hooglanderveen is er aansluitend aan de kerkdienst een rondgang langs de graven met zang, gebed en ritueel. Op de Utrechtseweg is er een speciale gebedsviering onder leiding van diaken Frank Sieraal. De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd en er worden graflichten gezegend. Ons bestuurslid Kitty Adrichem gaat voor in de gedachtenisviering op Rusthof, in de koffiekamer van het poortgebouw. Beide vieringen beginnen om 15 uur.