Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

Laatste Nieuwsbericht

    25 jan 2023 - Een nieuw jaar: 2023

    2023 is begonnen. De eerste begravingen hebben alweer plaatsgevonden, het bestuur heeft de eerste vergadering van dit jaar achter de rug. Ons secretariaat bij de begraafplaats op de Utrechtseweg is elke ochtend bemenst. Pauline de Blok en Willem van ‘t Land zijn ook telefonisch bereikbaar. Zoals ieder jaar zijn er weer plannen om onze begraafplaatsen groener en mooier te maken. Daarvoor zijn ook elke week weer onze vrijwilligers in touw. Zij kunnen altijd helpende handen gebruiken. Aanmelden kan bij het secretariaat of bij een van de bestuursleden.