Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

    27 okt 2021 -

    Allerzielen 2021

    Allerzielen: Vorig jaar viel er weinig te vieren op 2 november vanwege de Coronamaatregelen. Dit jaar kunnen wij wel weer bijeenkomen en wel op twee begraafplaatsen. Op de Utrechtseweg gaat diaken Frank voor in een Woord en Gebedsviering, die om 15.00uur begint. En op Rusthof leid geestelijk verzorger en bestuurslid Kitty Adrichem een gedachtenisviering in de Torenzaal. Deze viering begint ook om 15.00uur. Op de kerkhoven in Hoogland en Hooglanderveen is er ‘s avonds na de viering een rondgang langs de graven en urnenbewaarplaatsen. Overdag zal het weer een komen en gaan zijn van mensen die op deze bijzondere dag de graven verzorgen en voorzien van bloemen en lichtjes. In Hoogland is er ook de mogelijkheid om hierbij een Bakkie Troost te halen.