Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

    7 nov 2018 -

    Dit najaar zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw gedeelte van de begraafplaats St. Joseph te Hooglanderveen. Het nieuwe gedeelte is bestemd voor leden van de De Orthodoxe Parochie Amersfoort,  de Kerk van de heilige Cornelius de Honderdman. Zij zetelen in het voormalig kerkgebouw van de Henricusgeloofsgemeenschap.  Al langer is er  overleg gaande tussen de mensen van OPA, de parochie OLVA en ons bestuur, hetgeen geresulteerd heeft in een overeenkomst.  In de tussentijd zijn er al twee orthodoxe parochianen begraven. De overige graven zullen aansluiten bij deze twee en komen te liggen op het grasland aansluitend op het kerkhof.