Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

    31 dec 2020 - Het nieuwe jaar in

    Regelmatig hoor je mensen verzuchten dat ze een vervelend jaar achter de rug hebben en dat ze opgelucht zijn het te kunnen afsluiten. Ik denk dat we nu collectief graag een streep zetten onder het jaar 2020. Wat is ons leven getekend door het Corona-virus. Alles is anders: omgangsvormen, bijeenkomsten, het samen iets meemaken of vieren. Ook op onze begraafplaatsen werd dat zichtbaar. Uitvaarten waren bijna allemaal in besloten kring; Allerzielen werd in aangepast vorm gevierd. Als bestuur zijn we doorgegaan met onze werkzaamheden, voor zover dat mogelijk was. Wij wensen u, onze medeparochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen en relaties het allerbeste voor 2021.