Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

    14 mei 2019 - Nieuw gedeelte Hooglanderveen

    Naast alle werkzaamheden rondom de Calvarieberg en het nieuwe groen op het kerkhof St Joseph wordt er de laatste tijd ook gewerkt aan de inrichting van een nieuw gedeelte, bestemd voor de parochianen van de Orthodoxe Parochie Amersfoort (OPA). Vorig jaar is hierover een afspraak gemaakt met het Bestuur R.K. Begraafplaatsen en de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  Het nieuwe gedeelte ligt terzijde van het huidige kerkhof en sluit aan op de graven van twee al eerder overleden OPA-parochianen. Het zal nog een naam krijgen en worden ingewijd door de orthodoxe bisschop.