Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Het bestuur Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat op 30 maart 1950 voor het eerst is samengesteld en tot 2010 optrad namens alle toenmalige RK stadsparochies in Amersfoort en het bestuur vormde m.b.t. exploitatie en beheer van de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
In 2010 is het RK landschap in en rond Amersfoort drastisch veranderd en bestaat er nog maar één parochie met de naam:

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Binnen deze parochie valt thans het beheer van vier R.K. begraafplaatsen.
Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort vertegenwoordigt deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 

Laatste Nieuwsbericht

    15 jan 2020 - Een nieuw kalenderjaar

    Een nieuw jaar beginnen wij met de beste wensen voor alle parochianen van OLVvA en andere relaties. Wij blijven doorgaan met de mogelijkheden tot begraven, bijzettingen en as-bestemming als voorheen. De bijbehorende tarieven vindt u op de pagina’s van de afzonderlijke begraafplaatsen. Naast professionele krachten zijn wij heel blij met de inzet van vrijwilligers. We hebben een heel trouwe kern van vrijwilligers, maar zouden graag ook wat nieuwe mensen verwelkomen om te helpen bij het mooi maken en netjes houden van Sint Joseph, de Langenoord en het Onze Lieve Vrouwekerkhof (Utrechtseweg). Ook het delven van graven en het helpen bij een bijzetting kunnen tot de werkzaamheden horen.

    Voor vragen kunt u terecht bij ons secretariaat