Introductie R.K. Begraafplaatsen Amersfoort

Hier vindt u het laatste nieuws en antwoord op tal van vragen over de diverse R.K. begraafplaatsen in en rondom Amersfoort.

Binnen de grenzen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zijn er drie Rooms-Katholieke begraafplaatsen. Dit zijn

  • Het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof in Amersfoort, in de volksmond bekend als De Utrechtseweg
  • De Langenoord in Hoogland
  • St. Joseph in Hooglanderveen

Tot 2012 had elke begraafplaats zijn eigen bestuur of commissie die nauw verbonden was met de gezamenlijke kerken in Amersfoort (Utrechtseweg) en/of de naastgelegen parochiekerk. Nadat de stadsparochies in 2010 zijn samengegaan met de dorpsparochies tot 1 parochie met de naam Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, werd er in 2012 een nieuw bestuur voor de begraafplaatsen opgericht. Dit bestuur kreeg het beheer over alle begraafplaatsen. Er kwam ook een gezamenlijk secretariaat, gevestigd bij de ingang van de begraafplaats aan de Utrechtseweg. Hier werken Pauline de Blok en Willem van ’t Land.

adres:        Utrechtseweg 30, 3811 NB Amersfoort
tel:            (033) 8200355

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur. Voor het aanvragen van een begrafenis is het secretariaat iedere dag telefonisch te bereiken, of worden er aanwijzingen gegeven via het antwoordapparaat.

Parochianen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, alsmede hun partners en gezinsleden en overige katholieken kunnen hier na overlijden worden begraven of bijgezet.

Het bestuur staat in principe positief tegenover een eventuele vraag om een niet-katholiek te mogen begraven op één van onze begraafplaatsen, gesteld dat de betreffende overledene behoorde tot enigerlei christelijke levensoriëntatie, en de rechthebbenden bereid zijn zich in vormgeving van het grafmonument en gedrag op de begraafplaats aan te sluiten bij de bestaande gebruiken. Zo kunnen allen, die zich thuis voelen in de nog steeds gekoesterde katholieke sfeer, ervoor kiezen hun overledenen hier te begraven of bij te zetten.

Tevens is het bestuur betrokken bij Maranatha, het Rooms-Katholieke gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Rusthof op de grens Amersfoort/Leusden. Beheer en administratie is in handen van Rusthof.

Laatste Nieuwsbericht

    30 jun 2023 - Herziening Site

    Momenteel zijn wij bezig met de vernieuwing van onze site. Het kan zijn dat er teksten op een andere plek dan voorheen staan vermeld.