Rond 1900 kwam de grond naast de Martinuskerk vrij en deze werd gekocht door het toenmalig kerkbestuur. Nu ging een langgekoesterde wens in vervulling: het realiseren van een eigen kerkhof naast de kerk. In 1905 vonden de eerste begrafenissen plaats. In de jaren negentig is besloten om de begraafplaats uit te breiden. Hierbij is ook de(hoofd)ingang verlegd naar de zijkant.

Het kerkhof was lang uitsluitend bestemd voor de mensen die behoorden bij de Martinusparochie. Lopend langs de vele graven zijn de achternamen te lezen, die van oudsher voorkomen in het dorp. Sinds het ontstaan van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort kunnen al haar parochianen, hun partners en gezinsleden én katholieken van buiten de gemeente Amersfoort hier worden begraven of bijgezet.

Over de begraafplaats

Graf uitzoeken

Bij een begraving kan in overleg met de beheerder een graf worden uitgezocht. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de indeling van de begraafplaats.

Allerzielen

Elk jaar trekt men na de Allerzielenviering (2 november) gezamenlijk op naar het kerkhof, waar met muziek, ritueel en gebed wordt stilgestaan bij alle overledenen.

Baarhuisje

Ook het vermelden waard zijn het baarhuisje en de Calvarieberg, de beeldengroep die verwijst naar de kruisdood van Jezus Christus. Deze laatste is na de uitbreiding verplaatst zodat deze weer recht tegenover de hoofdingang is komen te liggen.

As

As kan een plaats krijgen in een urnenmuur, urnengraf of op het verstrooiveldje. In 2015 zijn er twee zuilen geplaatst, waarop plaatjes bevestigd kunnen worden met de namen van mensen van wie de as is verstrooid.

Bijzondere graven

Ieder graf is bijzonder maar speciaal is bijvoorbeeld de grafkelder van baron Wittert van Hoogland, die in 1912 de kerk een bedrag schonk en als dank daarvoor een perceel op het kerkhof kreeg. De oude kindergraven liggen bij elkaar. In 2022 is daar een Mariabeeld geplaatst. Van een aantal priesters, die in Hoogland hebben gewerkt, zijn de namen vermeld op een gedenksteen. De grafmonumenten zijn divers maar vormen bij elkaar een mooi geheel en dragen bij aan de schoonheid van deze plek.

Naamplaatjes

Ook kunnen bij het secretariaat naamplaatjes worden besteld voor mensen waarvan het graf is geruimd of van oud-dorpsgenoten die elders een graf of asbestemming kregen.

Monument

Na de uitbreiding van het kerkhof is het monument voor overleden ongedoopte kinderen geplaatst en ingezegend in 2002. Het is ontworpen door Gerda Schueler-Kerkhof.

Contact

Contactgegevens

Openingstijden:

Het kerkhof is geopend van: maandag t/m zaterdag

  • wintertijd: 9:00 – 16:30 uur
  • zomertijd: 8:30 – 19:00 uur
  • zondag 30 minuten voor aanvang van de viering.