Nieuw bestuurslid

Dhr Dré Struyk is toegetreden tot het bestuur van de RK Begraafplaatsen. Na een overdrachtsperiode zal hij de taak van penningmeester op zich nemen. De huidige penningmeester, Hans van Westerlaak, blijft lid met als aandachtsveld het kerkhof De Langenoord in Hoogland.

Allerzielen 2021

Allerzielen: Vorig jaar viel er weinig te vieren op 2 november vanwege de Coronamaatregelen. Dit jaar kunnen wij wel weer bijeenkomen en wel op twee begraafplaatsen. Op de Utrechtseweg gaat diaken Frank voor in een Woord en Gebedsviering, die om 15.00uur begint. En op Rusthof leid geestelijk verzorger en bestuurslid Kitty Adrichem een gedachtenisviering in de Torenzaal. Deze viering begint ook om 15.00uur. Op de kerkhoven in Hoogland en Hooglanderveen is er ‘s avonds na de viering een rondgang langs de graven en urnenbewaarplaatsen. Overdag zal het weer een komen en gaan zijn van mensen die op deze bijzondere dag de graven verzorgen en voorzien van bloemen en lichtjes. In Hoogland is er ook de mogelijkheid om hierbij een Bakkie Troost te halen.

Het nieuwe jaar in

Regelmatig hoor je mensen verzuchten dat ze een vervelend jaar achter de rug hebben en dat ze opgelucht zijn het te kunnen afsluiten. Ik denk dat we nu collectief graag een streep zetten onder het jaar 2020. Wat is ons leven getekend door het Corona-virus. Alles is anders: omgangsvormen, bijeenkomsten, het samen iets meemaken of vieren. Ook op onze begraafplaatsen werd dat zichtbaar. Uitvaarten waren bijna allemaal in besloten kring; Allerzielen werd in aangepast vorm gevierd. Als bestuur zijn we doorgegaan met onze werkzaamheden, voor zover dat mogelijk was. Wij wensen u, onze medeparochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen en relaties het allerbeste voor 2021.

Een nieuw kalenderjaar

Een nieuw jaar beginnen wij met de beste wensen voor alle parochianen van OLVvA en andere relaties. Wij blijven doorgaan met de mogelijkheden tot begraven, bijzettingen en as-bestemming als voorheen. De bijbehorende tarieven vindt u op de pagina’s van de afzonderlijke begraafplaatsen. Naast professionele krachten zijn wij heel blij met de inzet van vrijwilligers. We hebben een heel trouwe kern van vrijwilligers, maar zouden graag ook wat nieuwe mensen verwelkomen om te helpen bij het mooi maken en netjes houden van Sint Joseph, de Langenoord en het Onze Lieve Vrouwekerkhof (Utrechtseweg). Ook het delven van graven en het helpen bij een bijzetting kunnen tot de werkzaamheden horen.

Voor vragen kunt u terecht bij ons secretariaat

Dit najaar zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw gedeelte van de begraafplaats St. Joseph te Hooglanderveen. Het nieuwe gedeelte is bestemd voor leden van de De Orthodoxe Parochie Amersfoort,  de Kerk van de heilige Cornelius de Honderdman. Zij zetelen in het voormalig kerkgebouw van de Henricusgeloofsgemeenschap.  Al langer is er  overleg gaande tussen de mensen van OPA, de parochie OLVA en ons bestuur, hetgeen geresulteerd heeft in een overeenkomst.  In de tussentijd zijn er al twee orthodoxe parochianen begraven. De overige graven zullen aansluiten bij deze twee en komen te liggen op het grasland aansluitend op het kerkhof.

2 november 2018 Allerzielen

Verbondenheid op de begraafplaatsen op Allerzielen 2018

Ook dit jaar wordt op vele plaatsen aandacht besteed aan Allerzielen. Op het kerkhof in Hoogland is er overdag van 10-16 uur ‘bakkie troost’ en ’s avonds na de viering een rondgang langs de graven en urnenplekken. Ook in Hooglanderveen worden de graven en urnenplekken na afloop van de viering gezegend.Om 15 uur gaan diaken Frank Sieraal en Kitty Adrichem, geestelijk verzorger en bestuurslid van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort samen voor in een viering van Woord en Gebed op de begraafplaats aan de Utrechtseweg. In deze viering worden namen genoemd en kaarsen ontstoken.

Voor iedereen, maar speciaal voor de nabestaanden van overledenen die begraven of bijgezet zijn op Rusthof en Maranatha, is er een gedachtenisviering in de aula van de begraafplaats Rusthof. Pastoraal werker Josephine van Pampus gaat voor en deze viering begint om 15 uur. Er worden lichtjes aangestoken en na afloop is er een samenzijn met koffie.

Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om in de vieringen hun eigen overledenen te gedenken en elkaar bij te staan.

Cameratoezicht, automatisch sluitingssysteem en aangepast Algemeen Beheerreglement

Met ingang van februari 2018 is er op het Onze Lieve Vrouwekerkhof  cameratoezicht, gericht op de hoofdpoort aan de Utrechtseweg. Tevens is ook de poort voorzien van een automatisch sluitingssysteem.De openingstijden staan vermeld op het bord met de rode rand op de rechter kolom (zie foto).Bezoekers doen er goed aan voor genoemde sluitingstijd de begraafplaats te verlaten.

Ook is het Algemeen Beheerreglement aangepast. De nieuwe versie is op de site geplaatst. De belangrijkste wijzigingen betreffen bepaalde begrippen, de mogelijkheden voor de duur van het grafrecht, de volgens de wet veranderde teksten over natuurlijke ontbinding en de mogelijkheden voor het bijzetten van urnen.

Allerzielen

Net als voorgaande jaren zullen op Allerzielen onze overleden parochianen worden herdacht. De namen van hen, die het afgelopen jaar stierven, worden genoemd in de vieringen in de kerken van OLVA en op de begraafplaats aan de Utrechtseweg. Om 15 uur gaan pastor Tuan en diaken Frank Sieraal daar voor in een woord en gebedsviering. Aansluitend kunnen gezegende kaarsen naar de graven en urnenplekken worden gebracht.

Op de beide kerkhoven, in Hoogland en Hooglanderveen, wordt na de kerkdienst een rondgang gemaakt, waarbij kaarsen worden neergezet.

De nabestaanden worden schriftelijk uitgenodigd voor deze vieringen, maar natuurlijk zijn alle parochianen welkom om hen bij te staan en hun eigen doden te gedenken.

Voor iedereen, maar speciaal voor de nabestaanden van overledenen die begraven of bijgezet zijn op Rusthof en Maranatha, is er een gedachtenisviering in de aula van de begraafplaats Rusthof. Pastoraal werker Josephine van Pampus gaat voor en deze viering begint om 15 uur. Er worden lichtjes aangestoken en na afloop is er een samenzijn met koffie.