Een nieuw jaar: 2023

2023 is begonnen. De eerste begravingen hebben alweer plaatsgevonden, het bestuur heeft de eerste vergadering van dit jaar achter de rug. Ons secretariaat bij de begraafplaats op de Utrechtseweg is elke ochtend bemenst. Pauline de Blok en Willem van ‘t Land zijn ook telefonisch bereikbaar. Zoals ieder jaar zijn er weer plannen om onze begraafplaatsen groener en mooier te maken. Daarvoor zijn ook elke week weer onze vrijwilligers in touw. Zij kunnen altijd helpende handen gebruiken. Aanmelden kan bij het secretariaat of bij een van de bestuursleden.

Allerzielen

Op 2 november vieren we Allerzielen. Op de kerkhoven in Hoogland en Hooglanderveen is er aansluitend aan de kerkdienst een rondgang langs de graven met zang, gebed en ritueel. Op de Utrechtseweg is er een speciale gebedsviering onder leiding van diaken Frank Sieraal. De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd en er worden graflichten gezegend. Ons bestuurslid Kitty Adrichem gaat voor in de gedachtenisviering op Rusthof, in de koffiekamer van het poortgebouw. Beide vieringen beginnen om 15 uur.

Hartelijk dank

aan de organisatie van het Dorpsfeest Hoogland. Voor de zoveelste keer wisten zij De Langenoord te verfraaien met de bloemstukken, die eerder het feest sierden. Als bestuur vinden wij dit een prachtig gebaar en een eerbetoon aan al die Hooglanders die voorheen hebben genoten van de jaarlijkse festiviteiten.

Nieuw bestuurslid

Dhr Dré Struyk is toegetreden tot het bestuur van de RK Begraafplaatsen. Na een overdrachtsperiode zal hij de taak van penningmeester op zich nemen. De huidige penningmeester, Hans van Westerlaak, blijft lid met als aandachtsveld het kerkhof De Langenoord in Hoogland.

Allerzielen 2021

Allerzielen: Vorig jaar viel er weinig te vieren op 2 november vanwege de Coronamaatregelen. Dit jaar kunnen wij wel weer bijeenkomen en wel op twee begraafplaatsen. Op de Utrechtseweg gaat diaken Frank voor in een Woord en Gebedsviering, die om 15.00uur begint. En op Rusthof leid geestelijk verzorger en bestuurslid Kitty Adrichem een gedachtenisviering in de Torenzaal. Deze viering begint ook om 15.00uur. Op de kerkhoven in Hoogland en Hooglanderveen is er ‘s avonds na de viering een rondgang langs de graven en urnenbewaarplaatsen. Overdag zal het weer een komen en gaan zijn van mensen die op deze bijzondere dag de graven verzorgen en voorzien van bloemen en lichtjes. In Hoogland is er ook de mogelijkheid om hierbij een Bakkie Troost te halen.

Het nieuwe jaar in

Regelmatig hoor je mensen verzuchten dat ze een vervelend jaar achter de rug hebben en dat ze opgelucht zijn het te kunnen afsluiten. Ik denk dat we nu collectief graag een streep zetten onder het jaar 2020. Wat is ons leven getekend door het Corona-virus. Alles is anders: omgangsvormen, bijeenkomsten, het samen iets meemaken of vieren. Ook op onze begraafplaatsen werd dat zichtbaar. Uitvaarten waren bijna allemaal in besloten kring; Allerzielen werd in aangepast vorm gevierd. Als bestuur zijn we doorgegaan met onze werkzaamheden, voor zover dat mogelijk was. Wij wensen u, onze medeparochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen en relaties het allerbeste voor 2021.

Een nieuw kalenderjaar

Een nieuw jaar beginnen wij met de beste wensen voor alle parochianen van OLVvA en andere relaties. Wij blijven doorgaan met de mogelijkheden tot begraven, bijzettingen en as-bestemming als voorheen. De bijbehorende tarieven vindt u op de pagina’s van de afzonderlijke begraafplaatsen. Naast professionele krachten zijn wij heel blij met de inzet van vrijwilligers. We hebben een heel trouwe kern van vrijwilligers, maar zouden graag ook wat nieuwe mensen verwelkomen om te helpen bij het mooi maken en netjes houden van Sint Joseph, de Langenoord en het Onze Lieve Vrouwekerkhof (Utrechtseweg). Ook het delven van graven en het helpen bij een bijzetting kunnen tot de werkzaamheden horen.

Voor vragen kunt u terecht bij ons secretariaat

Dit najaar zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw gedeelte van de begraafplaats St. Joseph te Hooglanderveen. Het nieuwe gedeelte is bestemd voor leden van de De Orthodoxe Parochie Amersfoort,  de Kerk van de heilige Cornelius de Honderdman. Zij zetelen in het voormalig kerkgebouw van de Henricusgeloofsgemeenschap.  Al langer is er  overleg gaande tussen de mensen van OPA, de parochie OLVA en ons bestuur, hetgeen geresulteerd heeft in een overeenkomst.  In de tussentijd zijn er al twee orthodoxe parochianen begraven. De overige graven zullen aansluiten bij deze twee en komen te liggen op het grasland aansluitend op het kerkhof.