Dat is het recht om voor een bepaalde tijd een grafplek op de begraafplaats in gebruik te hebben voor een overledene. Het grafrecht wordt schriftelijk vastgelegd in een grafakte.

Onder-de-bescherming-van-Onze-Lieve-Vrouwe