Achter de Sint Josephkerk in Hooglanderveen ligt de gelijknamige kleine en sfeervolle begraafplaats. Kerk en begraafplaats zijn beide op 1 mei 1918 in gebruik genomen. De heer en mevrouw van Beek (broer en zus), de eigenaren van Het Houteveen, een boerderij tegenover de kerk, hebben de grond geschonken. In 2004 is de begraafplaats uitgebreid. Zowel op het oude als op het nieuwe deel van de begraafplaats is ruimte voor nieuwe graven. Er is tot nu toe geen vrije keuze; de graven worden aansluitend aan elkaar gerealiseerd.

De begraafplaats is van oudsher bestemd voor de mensen die behoorden bij de parochie Sint Joseph, woonachtig in het dorp Hooglanderveen. Als je rondloopt langs de oudere graven vallen de vele achternamen op, die typerend zijn voor het dorp. Die namen worden in ere gehouden; hiervan getuigen de zuilen met de namen van mensen van wie het graf werd geruimd. Inmiddels is de geloofsgemeenschap uitgebreid met de bewoners van Vathorst. Ook kunnen sinds het ontstaan van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort al haar parochianen, hun partners en gezinsleden én katholieken van buiten de gemeente Amersfoort hier worden begraven of bijgezet.

Over de begraafplaats

As

As kan een plaats krijgen in een urnenmuur, urnengraf (in de nabije toekomst)of op het verstrooiveldje. De namen van de mensen van wie de as verstrooid is, kunnen vermeld worden op metalen plaatjes, die op een speciaal monument worden bevestigd. Deze plaatjes kunnen worden besteld bij het secretariaat. Ook de namen van de overledenen van wie het graf is geruimd kunnen met een plaatje blijvend worden herinnerd.

Monument

In 2009 is het monument voor in de moederschoot overleden kinderen geplaatst en ingezegend. De pastoraatsgroep van Sint Josephkerk heeft het initiatief genomen en het beeld is gemaakt door  Greet Veldhuizen-van Wee. Bij dit monument worden sinds 2012 op Wereldlichtjesdag (2e zondag in december) kaarsjes aangestoken voor alle overleden kinderen.  Verder staat er op het kerkhof ook een Calvarieberg, als verwijzing naar de kruisdood van Jezus Christus. Deze staat bij de priestergraven.

Allerzielen

Elk jaar trekt men na de Allerzielenviering (2 november) gezamenlijk op naar het kerkhof, waar met muziek en gebed wordt stilgestaan bij alle overledenen. Ook worden de graven en urnenplekken gezegend.

Onderhoud

De begraafplaats wordt goed onderhouden door vrijwilligers. Met veel toewijding zorgen zij voor bomen en planten, voor schone bankjes en nette paden. In 2016 is een plan gestart om de begraafplaats groener te maken. Er zijn hegjes en struiken geplant.

Paden

Vanaf de ingang loopt een bestraat pad tot aan het monument voor de ongeboren kinderen. De overige paden zijn zandpaden, zodanig hard dat deze ook toegankelijk zijn voor mensen met een rollator of rolstoel. Het kerkhof is omheind en gaat ‘s nachts op slot.

Bijzondere graven

Ieder graf is bijzonder en uniek; toch lichten we er een paar uit. Zoals de graven van bovengenoemde broer en zus van Beek en dat van de bouwpastoor van de St. Josephkerk, de heer Brenninkmeijer. Na de uitbreiding zijn de graven van de priesters die in Hooglanderveen hebben gewerkt bij elkaar geplaatst. Ook zijn er een aantal zeer oude kindergraven.

Gereedschap

Er kan gebruik gemaakt worden van gereedschap voor het onderhoud van de graven. Ook zijn er een kraan, emmers en gieters.

Contact

Contactgegevens

Openingstijden:

Het kerkhof is dagelijks geopend van:

  • wintertijd: 9:00 – 16:30 uur
  • zomertijd: 8:30 – 19:00 uur