Het bestuur

Het bestuur van de R.K. Begraafplaatsen heeft het beheer over de kerkhoven Sint Joseph en de Langenoord en de begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof. De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is de eigenaar van de begraafplaatsen. Wij houden op deze plekken de rooms katholieke tradities in ere. Dat is te herkennen aan kruisbeelden en Mariabeelden. Bij een begrafenis wordt er gebeden en wordt het graf, als er een katholieke ambtsdrager is, gezegend. Ook wordt er jaarlijks op 2 november Allerzielen gevierd.

De begraafplaatsen zijn er allereerst voor onze medeparochianen, hun gezinsleden en overige katholieken. Wij willen ervoor zorgen dat er een vertrouwde plek is om overledenen op waardige en respectvolle wijze te rusten te leggen en te herdenken. Er zijn graven en plaatsen om urnen te bewaren. Ook kan as worden uitgestrooid en is er ruimte om naamplaatjes aan te brengen van overledenen van wie de as is verstrooid, of waarvan het graf is geruimd of die elders zijn begraven.

Het bestuur staat positief tegenover de vraag om een overledene te begraven die niet tot de Rooms-Katholieke kerk behoorde, maar wel leefde vanuit enigerlei christelijke levensoriëntatie, en waarvan de nabestaanden zich willen voegen in de bestaande gebruiken zoals de vormgeving van het grafmonument en het gedrag op de begraafplaats.

Het terreinonderhoud van de begraafplaatsen richt zich op het handhaven van een verzorgde omgeving, met behoud van kenmerkende en waardevolle historische elementen en bomen. Het onderhoud wordt waar mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers, maar daarnaast is de inzet van een hoveniersbedrijf noodzakelijk, per locatie in verschillende mate.

Het bestuur heeft ook het beheer over de begraafplaats behorende bij de Orthodoxe Parochie Amersfoort. Hier vinden hun parochianen een laatste rustplaats overeenkomstig hun eigen riten en gebruiken.

Het bestuur is indirect betrokken bij Maranatha, het Rooms-Katholiek gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Rusthof. Beheer, administratie en alle regelgeving is in handen van Rusthof. Wij hebben inspraak bij beleid en vormgeving.

 

Op het moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Kitty Adrichem - Voorzitter en betrokken bij Maranatha
  • Anton Bijlholt - Secretaris met aandachtsgebied Onze Lieve Vrouwe Kerkhof
  • Hans van Westerlaak - Algemeen lid met aandachtsgebied De Langenoord
  • Gerard Brundel - Algemeen lid met aandachtsgebied St. Joseph
  • Dré Struyk - Penningmeester

Het bestuur wordt bijgestaan door een notulist (Herma Pasker) en een liturgisch adviseur (pastor Gé Nijland).

U kunt met de leden van het bestuur in contact komen via het secretariaat, secretariaat@rk-begraafplaatsen.nl.