Allerzielen

Op 2 november vieren we Allerzielen. Op de kerkhoven in Hoogland en Hooglanderveen is er aansluitend aan de kerkdienst een rondgang langs de graven met zang, gebed en ritueel. Op de Utrechtseweg is er een speciale gebedsviering onder leiding van diaken Frank Sieraal. De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd en er worden graflichten gezegend. Ons bestuurslid Kitty Adrichem gaat voor in de gedachtenisviering op Rusthof, in de koffiekamer van het poortgebouw. Beide vieringen beginnen om 15 uur.