Het bestuur

Het bestuur

Het Bestuur van de Rooms Katholieke Begraafplaatsen Amersfoort is een bestuur dat opgericht is op 30 maart 1950 en optreedt namens R.K.- parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Binnen deze parochie vallen 10 locaties voor het vieren van plechtigheden en 4 begraafplaatsen.
Het bestuur vertegenwoordigd deze vier begraafplaatsen. Dit zijn:

 • De begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof in Amersfoort
 • De begraafplaats Langenoord in Hoogland
 • De begraafplaats van St. Joseph in Hooglanderveen
 • De begraafplaats Maranatha op de grens Amersfoort/Leusden.

Doel van het bestuur.

Het doel van dit bestuur is er voor te zorgen dat de lijkbezorging te Amersfoort op waardige wijze plaatsvindt, met inachtneming zowel van de wettelijke voorschriften als van de R.K.- kerkelijke voorschriften en gebruiksregels.

De instelling tracht dit doel te bereiken door:

 • Het onder de naam “Onze Lieve Vrouwe Kerkhof” in beheer nemen en houden van de huidige begraafplaats gelegen te Amersfoort, Utrechtseweg 28.
 • Het behartigen van de belangen van de R. K.- begraafplaats “St. Joseph” in Hooglanderveen.
 • Het behartigen van de belangen van de R.K.- begraafplaats “De Langenoord” in Hoogland.
 • Het behartigen van de belangen van het R.K. gedeelte  “MARANATHA “van de Algemene Gemeentelijke begraafplaats “Rusthof” Dodenweg te Leusden.
 • Het in beheer nemen en houden van andere begraafplaatsen in de gemeente Amersfoort, na eventuele aanleg of overneming.
 • Eventueel het initiatief nemen tot de oprichting van een crematorium en/of columbarium en/of het beheren daarvan.
 • Het coördineren van de dienstverlening door derden ten behoeve van het begraven / cremeren te Amersfoort in het algemeen.
 • Alle andere wettige middelen.

De leden.

Het bestuur bestaat uit leden die de parochies vertegenwoordigen, een notulist (Herma Pasker) en een liturgisch adviseur  (pastor Gé Nijland).  Op het moment  bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Naam Functie in bestuur
Kitty Adrichem Voorzitter met aandachtsgebied Maranatha
Anton Bijlholt Secretaris met aandachtsgebied Onze Lieve Vrouwekerkhof
Hans van Westerlaak Algemeen lid met aandachtsgebied Begraafplaats Langenoord
Gerard Brundel Algemeen lid met aandachtsgebied Begraafplaats St. Joseph
Dré Struyk

Penningmeester