Herfstvakantie

Nu ik dit schrijf is het herfstvakantie. De bomen verkleuren en het blad valt af. De meeste struiken zijn uitgebloeid. Op bewolkte dagen is de hoofdkleur op onze begraafplaatsen grijs. Toch zijn er nog wel gekleurde bloemen te zien en zien we ook lichtjes branden. We zijn op weg naar Allerzielen, de dag waarop we onze dierbare doden gedenken en voor hen bidden.

2 november valt dit jaar op maandag. De begraafplaatsen zijn op de gebruikelijke tijden geopend. In de dorpen worden ‘s avonds vieringen in de parochiekerken gehouden en daarna worden ook de beide kerkhoven bezocht. Op het Onze Lieve Vrouwekerkhof aan de Utrechtseweg is ook dit jaar een viering. Pastor Tuan en diaken Frank Sieraal gaan voor in een woord en gebedsviering, die om 15u zal beginnen. De nabestaanden van de mensen, die het afgelopen jaar daar zijn begraven of waarvan de as is bijgezet, worden per brief hiervoor uitgenodigd.

Voor de aanvangstijdstippen van de vieringen in de parochiekerken en op Rusthof verwijzen wij naar het Mirakel, het mededelingenblad van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Kitty Adrichem,
Voorzitter

voorzitter@rk-begraafplaats-amersfoort.nl

De nationale week van de Begraafplaats

De nationale week van de begraafplaats heeft als thema: Ik Vergeet Je Niet.

Daarom geven wij op zaterdag 6 juni 2015 een rondleiding op onze begraafplaatsen.

Om 14.00 uur starten we op de begraafplaats ‘Onze Lieve Vrouwe Kerkhof’, Utrechtseweg 28 te Amersfoort.

Na de opening door onze voorzitter Kitty Adrichem wordt u door Ans Huijbregts meegenomen over de begraafplaats en staan we stil bij de verschillende plekken, die kenmerkend zijn en behouden worden om Niet Te Vergeten.
Daarna gaan we naar Hooglanderveen, waar om 15.00 uur een rondleiding wordt verzorgd door Gerard Brundel. Hier leggen we een bezoek af bij bijzondere graven en gedenkplaatsen.

We vervolgen onze weg naar Hoogland, waar om 16.00 uur op begraafplaats ‘De Langenoord’, Oude Kerklaan 22, de afsluiting van deze middag plaatsvindt. We staan stil bij oorlogsslachtoffers en bezoeken andere markante kenmerken van deze begraafplaats. Aan het einde worden de nieuwe gedenkzuilen ingezegend door Pastoor Tuan. We sluiten de middag gezamenlijk af in ‘De Pastorie’ onder het genot van een hapje en een drankje.

Nieuwsgierig geworden?
U bent allen van harte uitgenodigd om het gehele programma of een deel ervan mee te beleven.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort
Telefoon: 033-8200355
E-mail: secretariaat@rk-begraafplaatsen.nl

Logo-met-Datum