Introductie De Langenoord Hoogland

Rond 1900 kwam de grond naast de kerk vrij en was het toenmalig kerkbestuur in de gelegenheid om de grond te kopen. Nu ging een langgekoesterde wens in vervulling. Het realiseren van een kerkhof naast de kerk. In 1905 vonden de eerste begrafenissen plaats. In 1912 schonk baron Wittert van Hoogland de kerk een bedrag en in ruil daarvoor ontving hij een perceel op het kerkhof waar een kleine grafkelder voor de familie gerealiseerd werd. Deze is nog steeds terug te vinden op het huidige kerkhof.